ARUS - Asociatia Resurse Umanitare Speranta Timisoara
romana | english Cauta


PROIECT LUMINIŢA

Finanţat de Programul Hilton Perkins, SUA

Parteneri
Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională "Speranţa"
Perkins International cc
Perkins School for the Blind SUA
Mitropolia Banatului Arhiepiscopia Ortodoxă Timişoara
Consiliul Judeţean Timiş
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

Beneficiari

 • Copii cu dizabilităţi vizuale asociate (DVA);
 • Familiile copiilor cu dizabilităţi vizuale asociate (DVA);
 • Studenţii de la facultăţile de profil;
 • Specialiştii din domeniul educaţiei speciale.
Obiective
 • Derularea unui program educativ–recuperatoriu pentru copii cu dizabilităţi vizuale asociate (DVA);
 • Dezvoltarea unei metodologii specifice în procesul educaţional;
 • Dezvoltare competenţelor profesionale a cadrelor didactice;
 • Oferirea de servicii de consiliere şi informare pentru familiile acestor copii;
 • Integrarea copiilor cu dizabilităţi multiple în şcoli speciale sau obişnuite.
Activităţi
 • Activităţi de evaluare, reevaluare şi diagnoză psihologică, medicală şi socială [...citeste mai multe]
 • Activităţi educativ-recuperativ-compensatorii pentru copii cu dizabilităţi vizuale asociate (DVA) [...citeste mai multe]
 • Activităţi adresate părinţilor (întâlniri individuale, consiliere parentală, de informare – Şcoala Părinţilor, ateliere de lucru adresate părinţilor, activităţi recreative pentru părinţi şi copii) [...citeste mai multe]
 • Activităţi adresate specialistilor (cursuri de specialitate, schimburi de experienţă, practica de specialitate) [...citeste mai multe]

Asociatia Resurse Umanitare Speranta


Viziune
Comunitatea incluzivă poate asigura accesul la o viaţă demnă pentru toţi prin acceptare, participare şi valorizare.

Misiune
Promovarea egalităţii de şansă, dreptul tuturor la acces, participare, la servicii de specialitate, educaţie, formare continuă şi integrare de calitate în/prin comunitate.

Beneficiari
Copii şi adolescenţi cu nevoi speciale;
Familiile/aparţinătorii lor legali;
Cadre didactice şi specialişti din domeniile medico-psiho-sociale;
Instituţii publice;
Organizaţii similare;
Comunitatea în ansamblul ei;


Home | Despre noi | Proiecte | Activităţi | Resurse | Media | Contact | Forum
Copyright © 2011 Asociatia Resurse Umanitare Speranta. Toate drepturile rezervate.